Vyberte stránku

Informace pro příjemkyně

V Sanatoriu Helios jsou všechny pacientky, které mají zájem o dárcovské oocyty, nejprve zapsány do dárcovského programu. Čekací doba a náklady se liší dle varianty, pro kterou se pacientka rozhodne. Většinou se jedná pouze o čas potřebný k přípravě dárkyně. Embryotransfer jsme schopni provést do 3-4 měsíců od doby, kdy k nám poprvé přijdete.

Na základě dlouhodobých zkušeností provádíme transfer výhradně 1 embrya ve stádiu blastocysty po 5 – 6 dnech kultivace. Proč je v takovém případě vyšší úspěšnost otěhotnění, si přečtěte v záložce naše výsledky. Průměrně asi 1/3 embryí, která jsou 3. den vývoje kvalitní, nedosáhne stádia kvalitní blastocysty. Vždy provádíme prodlouženou kultivaci, abychom zhodnotili kvalitu a správný vývoj embryí a zaváděli embryo do dělohy v době, kdy tam skutečně patří, ideálně 5. den vývoje.

Pro zvýšení úspěšnosti otěhotnění až o 20 % vám můžeme nabídnout genetické vyšetření PGS/PGD metodou NGS

Existují 3 varianty:

A)  Dárcovství vajíček – nesladěný kryo cyklus
V tomto případě není nutné ladit cyklus dárkyně a příjemkyně a postačí 2 návštěvy Sanatoria Helios (nejprve konzultace a zamražení spermií, pak transfer).

U této varianty je bezpodmínečně nutné souběžné zamražení spermií partnera. Tak bude snadnější naplánovat transfer s větším předstihem. Dále je nezbytné provedení spermiogramu a testu integrity DNA spermií kvůli výběru vhodné metody oplození. Toto vyšetření a zamražení spermií je možné provést během první konzultace s IVF specialistou.

Po stimulaci a odběru vajíček u dárkyně jsou všechna zralá vajíčka oplozena rozmraženými spermiemi vašeho partnera. Kvalitní embrya ve stádiu blastocysty se následně mrazí. U recipientky je před transferem nutné změřit 14. den cyklu výšku sliznice (endometria) v děloze. Pokud je vše v pořádku, může být 19. den cyklu proveden transfer zamraženého embrya do dělohy. Transfer embrya bude vaší druhou návštěvou Sanatoria Helios.

K oplození se vždy používá alespoň 8 darovaných oocytů.

V Sanatoriu Helios provádíme téměř 75 % cyklů jako kryocykly – nedělá se čerstvý transfer, ale všechna kvalitní embrya se mrazí. Naše dlouhodobé výsledky potvrzují, že kvalita embrya se mražením nesníží. Proto se tohoto postupu nemusíte bát. Nesladěný cyklus je naopak pro pacienty pohodlnější a méně stresující. Na transfer se vydáte až když víte, že na vás čeká kvalitní embryo.

B)  Dárcovství vajíček, sladěný cyklus
V tomto případě se cyklus pacientky (recipientky) sladí s cyklem dárkyně, která podstoupí stimulaci. Den odběru vajíček u dárkyně se shoduje se 14. dnem cyklu u recipientky. V tento den se odebraná vajíčka oplodní spermatem partnera pacientky. Z oplodněných oocytů jsou po dobu 5-6 dnů kultivována embrya, která jsou pak pacientce transferována zpět do dělohy. V případě, že získáme více kvalitních embryí, je možné tato embrya zamrazit a použít v budoucnu pro další transfer. Průměrná úspěšnost cyklů s darovanými vajíčky se dlouhodobě pohybuje přes 70 % těhotných pacientek – a to i při zavedení jednoho embrya. Více informací o naší úspěšnosti si přečtěte v záložce naše výsledky.

C) Dárcovství embryí, nesladěný kryo cyklus
Jedná se o celé dárcovské embryo, tedy darovaná vajíčka jsou oplozena spermatem dárce. Dosáhnou-li tato embrya stádia kvalitních blastocyst, jsou zamražena.
Pacientce zaručujeme 1 embryotransfer 1 kvalitního embrya.

Informace o dárkyni/dárci:
Všichni dárci musí splňovat následující kritéria:
– věk dárců 18-34 let
– negativní klinicko-genetické vyšetření
– negativní výsledky všech nutných vyšetření (HIV 1 a 2, žloutenka B a C, syfilis, u mužů se provádí také kultivace moči a spermatu a podrobné funkční vyšetření spermií (míra fragmentace DNA spermií, přítomnost autoprotilátek, reakce spermií na laboratorní zpracování).
– stanovuje se krevní skupina obou dárců
– minimálně ukončené středoškolské vzdělání

Dárkyni/dárce si můžete vybrat dle následujících kritérií:

– vzhled
– barva očí
– barva a kvalita vlasů
– výška a typ postavy
– krevní skupina.

Cena zahrnuje:

– náklady na stimulaci dárkyně
– odběry krve, genetické vyšetření
– léky nutné ke stimulaci
– operativní odběr oocytů
– kultivaci embryí do 5.- 6. dne
– kompenzaci nákladů spojených se stimulací pro dárkyni.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás +420 549 523 258 nebo pomocí kontaktního formuláře. Můžete také zdarma absolvovat nezávazný vstupní informativní pohovor s lékařem-specialistou na plodnost.

KONTAKTUJTE NÁS