Vyberte stránku

Společenské akce

Ve čtvrtek 19. října se v Sanatoriu Helios konal seminář s názvem Genetické příčiny neplodnosti. Se svými přednáškami o vlivu genetiky na reprodukční zdraví a plodnost vystoupili lékaři Sanatoria Helios prim. MUDr. Pavel Texl, prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. a MUDr. Jakub Texl.

Pozvání přijala a svůj příspěvek přednesla také doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. z Fakultní nemocnice v Olomouci.

Genetické vyšetření u párů s poruchou reprodukce je v Sanatoriu Helios jedním ze základních vyšetření. Laboratoř lékařské genetiky v Sanatoriu Helios má akreditované všechny metody využívané pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření periferní krve a pro preimplantační genetickou diagnostikou a screening.

Děkujeme za účast všem lékařům a zdravotnickým odborníkům.

Odborný seminář „Kvalita kultivace embryí“, který se konal dne 22. 6. 2017,  byl určen zejména pro lékaře IVF, gynekology a obvodní lékaře.

Prim. MUDr. Pavel Texl ve své přednášce představil miniinkubátor GERI – nejpokročilejší miniinkubátor s možností kontinuálního snímání embryí pomocí malé kamery vyvinutý společností Genea World Leading Fertility, se kterou Sanatorium Helios spolupracuje.

Pozornost na semináři byla věnována také zvyšování věku párů toužících po dítěti, které k nám přicházejí. Mgr. et RNDr. Petr Popov, CSc. se ve svém příspěvku zaměřil na stanovení ovariální rezervy u ženy na základě hladiny AMH.

RNDr. Kateřina Wagnerová, vedoucí laboratoře IVF, přednášela o vlivu počtu transferovaných embryí na úspěšnost IVF cyklu.

Všem lékařům i odborným nelékařským pracovníkům děkujeme za účast.

Odborný seminář „Dnešek a zítřek asistované reprodukce“ se konal dne 26. 5. 2016, pro lékaře a odborné pracovníky ve zdravotnictví přednášeli prim. MUDr. Texl a prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme.

KONTAKTUJTE NÁS