Proč Sanatorium Helios?

Rozhodnutí pro asistovanou reprodukci je jedním z nejemocionálnějších životních zážitků. A tak byste si měli vybrat takové centrum, kde se k vám bude přistupovat lidsky a kde vám skutečně pomohou k vytouženému miminku.

Rozhodujte se i vědecky

Díky exkluzívní licenční smlouvě s australskou klinikou Genea máme v Sanatoriu Helios velký náskok před ostatními centry. Genea je nejen nejúspěšnější IVF klinikou na světě, ale i světovým lídrem ve výzkumu a vývoji metod a technik asistované reprodukce. Každoročně investuje obrovské prostředky a úsilí do výzkumu a vývoje. Více než 600 klinik na celém světě kultivuje embrya v inkubátorech a médiích vyvinutých Geneou, přes 600 klinik na světě používá pro transfer embryí katétry vyvinuté Geneou. Genea byla první, která úspěšně zavedla preimplantační genetickou diagnostiku (PGD nebo PGS) na 5denních embryích. Nyní v PGD a PGS patří ke světové špičce. Embryologové, provádějící PGD a PGS v Sanatoriu Helios, byli vyškolení odborníky přímo v australském Sydney.

Vstupní vyšetření v Sanatoriu Helios

Už dávno k základním vyšetřením nepatří pouze spermiogramhormonální profil. V Sanatoriu Helios provádíme u mužů komplexní vyšetření kvality spermií, včetně testu integrity DNA a testu autoprotilátek proti spermiím. U žen vyšetření štítné žlázy, reprodukční imunologie, některých infekcí, zjišťujeme, zda nemají endometriózu a dle výsledků provádíme další testy.  Nabízíme také poradenství klinického genetika. U párů, které mají problém s početím, se provádí genetické vyšetření z periferní krve (karyotyp) a další genetická vyšetření. Všechna uvedená komplexní vyšetření nám umožní zjistit, zda je vůbec nutné provádět IVF. A pokud ano, pomohou nám správně zvolit metodu pro oplození vajíček, případně indikují provedení PGD a PGS vyšetření.

Volba metody pro oplození vajíček

Pokud je spermiogram v souladu s normou Světové zdravotnické organizace, dáváme přednost přirozenější, tzv. klasické metodě oplození. V případě patologií ve spermiogramu volíme oplození metodou ICSI. Pomocí mikromanipulátoru vpravíme jednu spermii přímo do vajíčka. Pokud mají spermie zhoršenou integritu DNA, volíme metodu PICSI. Toto metodu lze nabídnout i v případech, kdy má pacientka v anamnéze zamlklé těhotenství.

Pokud se v ejakulátu žádné spermie nenajdou, volí se metoda TESE, mikrochirurgický odběr tkáně z varlete. V případě selhání všech dostupných metod lze použít spermie od dárce, nebo odebraná vajíčka zamrazit.

Prodloužená kultivace

Ve snaze redukovat vícečetná těhotenství a s nimi spojená rizika, se postupně snižuje počet embryí k transferu. Je potřeba vybrat embrya co nejkvalitnější, s předpokládanou dobrou životaschopností – ta je spolehlivěji předvídána při dostatečně dlouhé kultivaci (do 5.-6. dne). To dovoluje pouze zavedení sekvenčních médií a vhodných kultivačních podmínek. Díky kvalitní prodloužené kultivaci si pak můžeme dovolit se stejnou úspěšností zavádět pouze jedno embryo (tzv. single embryo transfer) a vyšetřovat efektivněji embrya pomocí metod PGS a PGD 5. a 6. den kultivace – ve stádiu blastocysty).

Mražení embryí a vajíček

V Sanatoriu Helios využíváme pro mražení embryí metody vitrifikace už od roku 2007. Díky tomuto způsobu mražení nedochází k rozsáhlému poškození tkání embrya při tvorbě ledových krystalů, což výrazně zvyšuje úspěšnost kryoembryotransferů. Současně používané metody vitrifikace nám úspěšně umožňují mrazit nejen embrya, ale i vajíčka, což bylo v minulosti velmi komplikované. Úspěšnost kryoembryotransferů byla v roce 2014 63 % těhotných pacientek na jeden transfer jednoho embrya.

Transfer vždy jen jednoho embrya zvyšuje šanci na úspěch

Přestože již od roku 2012 transferujeme vždy jen jedno embryo, celková úspěšnost těhotenství po čerstvém transferu v průměru neklesla pod 50 % klinických těhotenství. Při rozdělení embryí do více transferů roste šance na těhotenství. Pokud rozdělíme 2 kvalitní embrya do 2 transferů, stoupá šance na těhotenství na více než 70 % již v jednom cyklu. Pro dosažení těhotenství tedy většina pacientek potřebuje méně než 3 embryotransfery. S využitím technik PGD/PGS roste úspěšnost průměrně více než o 20 %.

Není pravda, že je lepší zavádět více embryí. Embrya na sebe vzájemně nijak pozitivně nepůsobí a nijak se nepodporují. Naopak méně kvalitní, rozpadající se embryo, může poškodit druhé, zdravé embryo. Při transferu dvou embryí jsme zaznamenali zvýšené procento potratů. Při transferu více než jednoho embrya je vysoké riziko vícečetného těhotenství. Taková těhotenství jsou často riziková a ohrožují jak matku, tak děti.

Navíc podle současné legislativy transfer více než jednoho embrya v prvních dvou cyklech IVF znamená ztrátu případného 4. IVF cyklu hrazeného zdravotní pojišťovnou.

Není jediný logický argument, proč zavádět více než jedno embryo. Tento postup by měl být v dnešní době standardem všech IVF center.

Naše aktuální statistiky úspěšnosti najdete zde.

Techniky preimplantační genetické diagnostiky (PGD a PGS)

S biopsií embryí po 5denní kultivaci jsme v Sanatoriu Helios začali jako první v Evropě. Hlavní výhoda biopsie blastocyst spočívá v tom, že získáme více kvalitního materiálu k vyšetření, které je tím pádem přesnější. Na rozdíl od biopsie třídenních embryí, kdy je možné vyšetřit pouze 1-2 buňky, získáme 3-6 buněk. Navíc u biopsie blastocyst jasně víme, že neohrozíme další vývoj embryí. U odběru buněk z 3denních embryí se může snadno stát, že se tím jejich životaschopnost ukončí.

K PGD a PGS se využívají dva přístupy. Na úrovni chromozomů (aCGH) a na úrovni genů (PCR). Metoda aCGH umožňuje najít poruchy v počtu a stavbě chromozomů, které by mohly vést ke vzniku vrozených vývojových vad a jiných onemocnění, případně odhaluje genetické abnormality, kvůli kterým by těhotenství po embryotransferu vůbec nevzniklo, nebo by došlo k časnému potratu. Použití PGD metod zvyšuje šanci na otěhotnění až na 75 % po zavedení jednoho embrya. Dříve se používala i metoda FISH, kterou už neprovádíme. Je zastaralá.

Metoda PCR slouží k analýze konkrétního monogenního onemocnění, o kterém víme, že se v rodině vyskytuje. Např. Huntingtonova choroba, cystická fibróza, polycystické ledviny, tuberózní skleróza a mnoho dalších. Vyšetřením a zavedením zdravého embrya předejdeme přenosu i velmi závažných a těžko léčitelných onemocnění do další generace.

Provádění PGD vyšetření pacientkám Sanatoria Helios hradí některé zdravotní pojišťovny: VZP, VoZP, OZP a další.

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že provádíme:

  • monitorovanou stimulaci se třemi až čtyřmi pravidelnými kontrolami s odběry krve a ultrazvukovým vyšetřením.
  • správné načasování odběru vajíček. Někdy je třeba stimulaci podle výsledků kontrol prodloužit, nebo naopak zkrátit. Proto pracujeme 7 dní v týdnu. Časově se přizpůsobíme k dosažení optimálního výsledku.
  • kvalitní tzv. prodlouženou kultivaci do 5. – 6. dne vývoje embryí. Výtěžnost kultivace jsme v roce 2014 zvýšili až na 39,1 % kvalitních blastocyst. Za posledních 5 let v průměru asi o 10 %.
  • transfer pouze jednoho embrya, vždy po prodloužené kultivaci a ve správné fázi cyklu.
  • PGS vyšetření ve více než polovině IVF cyklů, které pomáhá vyřadit geneticky chybná embrya. Zvyšuje se tak úspěšnost a zkracuje se doba potřebná ke zdravému těhotenství.
  • ve více než 70 % cyklů mražení všech kvalitních blastocyst (tzv. kryocykly), čímž zvyšujeme šanci na otěhotnění transferem v přirozeném cyklu.

Komplexní péče o pacienta

Mimo běžné gynekologické ambulance nabízíme i specializovanou péči: Centrum onkologické prevence, genetickou ambulanci, ultrazvukovouprenatální diagnostiku nebo poradnu rizikového těhotenství. Provádíme také operativní léčbu: konizace, laparoskopie diagnostické i výkonnostní, interrupce, separované abraze, hysteroskopie, hysterektomie a další zákroky.

Pokud máte pocit, že bychom vám v Sanatoriu Helios mohli jakkoliv pomoci, objednejte se k nám na nezávaznou konzultaci zdarma. Je vhodná jak pro páry, které se již o dítě snaží, tak i pro ty, kdo o rodině teprve uvažují. Přijďte zjistit, jak na tom jste. Rádi vás v Sanatoriu Helios uvítáme.

Pro objednání volejte na 549 523 258, mailujte na koordinatorka@sanatoriumhelios.cz nebo použijte kontaktní formulář na této stránce.

Pro objednání na jakékoliv vyšetření, zákrok, nebo konzultaci v Sanatoriu Helios nepotřebujete doporučení ani žádanku od žádného lékaře.

Naším přáním je, abyste se u nás vždy cítili dobře a odcházeli od nás spokojeni.

Těšíme se na vaši návštěvu

Kolektiv Sanatoria Helios

KONTAKTUJTE NÁS