LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY

RNDr. Katuše Gřegorčíková
Vedoucí Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. Lenka Vrzalová
Zástupce vedoucího Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. Silvie Dudo
Molekulární biolog

Michaela Macnerová Popovová
Cytogenetická laborantka

Mgr. Milada Pexová
Cytogenetik

Mgr. Lenka Raszyková
Molekulární biolog

Bc. Lenka Novotná
Cytogenetická laborantka

Lucia Adamčíková, DiS.
Cytogenetická laborantka

RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Odborná garantka Laboratoře lékařské genetiky

Mgr. Michaela Portešová
Cytogenetická laborantka

RNDr. Michal Slaný, Ph.D.
Cytogenetický laborant

GENETICKÁ PORADNA

MUDr. Ditta Leznarová
Klinický genetik

prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc.
Odborný garant klinické genetiky