Laboratoř IVF

Laboratoř IVF vznikla sloučením laboratoří embryologie a andrologie, které byly součástí Sanatoria Helios již od jeho vzniku, od roku 1994. Sanatorium Helios, a tedy i Laboratoř IVF, pracuje v licenci australské společnosti Genea, která je v celosvětovém měřítku vedoucí společností v oblasti IVF, genetiky a preimplantační genetické diagnostiky. Sanatorium Helios má se společností Genea (dříve Sydney IVF) od roku 2002 uzavřenou licenční smlouvu, na jejímž základě získává veškeré nové poznatky z výzkumu pro okamžité využití v laboratoři a při léčbě neplodnosti. Klienti Sanatoria Helios tak mají zajištěnou tu nejlepší a nejmodernější péči.

Sanatorium Helios spol. s r.o. je pracovištěm, pro které bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv Rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení podle zákona č. 296/2008 Sb. o zajištění kvality a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, a to ve smyslu pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek, pro typy buněk a rozsah činnosti:

– spermie včetně chirurgicky získaných spermií, oocyty, embrya pro použití mezi partnery a pro nepartnerské darování

– opatřování, zpracovávání, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce reprodukčních buněk

– dále pak laboratorní vyšetřování vzorků odebraných dárci podle přílohy č.5 bodu 3.7 vyhlášky č. 422/2008 Sb., a to cytogenetické stanovení karyotypu

Odpovědnými osobami tkáňového zařízení jsou RNDr. Kateřina Wagnerová, RNDr. Lucie Pernicová, Mgr. Markéta Kvíčalová, Mgr. Petra Alexová a Mgr. Pavlína Motlová.