Kryoembryotransfer

Kryoembryotransfer (KET)
Kryokonzervace (zamražení) je šetrný způsob uchování embryí ve speciálních kryokontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -196 ºC.

Centrum asistované reprodukce Sanatoria Helios využívá pro mražení embryí metody vitrifikace už od roku 2007. V současné době díky spolupráci se společností Genea používáme již 3. generaci vitrifikačních metod. Dlouhodobě dosahujeme u KETů stejné úspěšnosti jako u čerstvých transferů, tedy více než 60% těhotných pacientek při jednom transferu jednoho embrya. Také při KETu zavádíme pouze jedno embryo, abychom zvýšili vaši šanci na těhotenství!

Díky tomuto rychlému způsobu mražení – vitrifikaci – nedochází k rozsáhlému poškození tkání embrya při tvorbě ledových krystalů.
Kdy se embrya mrazí (vitrifikují)?
– když máme více než 1 embryo vhodné kvality
– při provádění PGS/PGD vyšetření
– pokud ze zdravotních důvodů není doporučen čerstvý transfer (OHSS, polyp, atd.)
– uchovat embrya lze i před radioterapií nebo chemoterapií, kdy hrozí poškození zárodečných buněk s následnou poruchou plodnosti.

Před kryoembryotransferem je potřeba kontaktovat koordinátorky, objednat se na kontrolní ultrazvuk, který se provádí většinou 12.-14. den cyklu. Ideální je zavolat koordinátorkám na začátku cyklu. Pokud lékař shledá vhodnost provedení embryotransferu, je KET proveden zpravidla 19. den cyklu (podle délky cyklu).
Tento výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Graf: Srovnání úspěšnosti čerstvých transferů a KETů v roce 2014
Graf: Počty KETů v posledních 5 letech. Je patrný velký nárůst KETů.

►  Je zřejmý nárůst úspěšnost kryoembryotransferů (KET) proti čerstvým transferům v cyklech po stimulaci. Vyšší úspěšnost KETů je do určité míry také dána tím, že všechna embrya po PGD/PGS jsou po biopsii zamražena a transferována až v dalších cyklech. Vliv na úspěšnost KETů má ale transfer v přirozeném-nestimulovaném cyklu.

 

►  Vzhledem k tomu, že prodloužená kultivace, PGS vyšetření blastocyst, jejich vitrifikace (způsob mražení) a transfer jednoho PGS vyšetřeného embrya v přirozeném cyklu, je dle našeho názoru a zkušeností v současné době nejvhodnějším postupem IVF, provádíme stále více PGD/PGS cyklů a KETů s velmi vysokou úspěšností.

Výsledky Sanatoria Helios za rok 2015 najdete zde

KONTAKTUJTE NÁS