Certifikace a akreditace

Exkluzívní licenční smlouva společnosti Genea – World Leading Fertility (dříve Sydney IVF)

Sanatorium Helios je již více než 10 let výhradním držitelem licence společnosti Genea v České republice a na Slovensku. Tato exkluzivní smlouva zahrnuje spolupráci na vývoji nových IVF a PGD/PGS technik. Neustálé zavádění nových technologií a jejich trvalé kontroly vedou ke zvýšení kvality a úspěšnosti IVF v Sanatoriu Helios.
Součástí licenční smlouvy s Geneou (Sydney IVF) bylo zavedení preimplantační genetické diagnostiky(PGD).

Český institut pro akreditaci, o.p.s. – CIA potvrdil splnění podmínek pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189

Sanatorium Helios má jako jediná z brněnských klinik akreditovanou laboratoř IVF, tedy embryologickou a andrologickou laboratoř. Toto nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích potvrdil audit nezávislé agentury ČIA, který proběhl ve dnech 20. – 22. 2. 2017.  

 

 

Přidělená akreditační značka a unikátní kód pro Sanatorium Helios

ISO – International Organization for Standardization

Každý proces potřebuje být systematický. Zvláště to platí u vysoce specializovaných činností jako jsou lékařské postupy a laboratorní technologie.
Již v roce 1994 Sanatorium Helios získalo certifikaci ISO 9001. Dokumenty ISO byly vytvořeny mezinárodní organizací za účelem stanovení požadavků na systémy řízení kvality. ISO poskytují systematickou specifikaci pro zlepšování provozního výkonu, slouží jako model pro zajištění kvality a kontroly a řízení těchto procesů.

Akreditace Laboratoře lékařské genetiky
 

Naše pracoviště neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb, mezi které patří i využívání nejnovějších metod v oblasti preimplantační genetické diagnostiky a screeningu v naší laboratoři.

Dne 28. 8. 2017 získala Laboratoř lékařské genetiky Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189, což je nejvyšší možné ohodnocení kvality práce v laboratořích.

Akreditované máme všechny metody využívané pro preimplantační genetickou diagnostikou a screening a dále pak metody pro cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření periferní krve. Samozřejmostí je pak vysoce kvalifikovaný a zkušený personál, který v rámci akreditace prošel velmi přísnou prověrkou. Uspěli jsme v plném rozsahu.

Dne 26. 7. 2017 proběhl v Laboratoři lékařské genetiky další audit nezávislé agentury ČIA, který potvrdil předchozí akreditaci. Tento audit byl proveden jako následný krok po stěhování komplexu laboratoře do nových ucelených prostor v budově kliniky na Štefánikově ulici v Brně.