Analýza výsledků – metoda aCGH

V posledních dvou letech bylo v Laboratoři lékařské genetiky Sanatoria Helios zanalyzováno metodou PGD/PGS-aCGH téměř 600 embryí.

Embrya byla vyšetřována vždy ve stádiu 5.-6. dne vývoje – hatchující blastocysty (HB), případně zcela vychatchované blastocysty (FHB).

V průměru byla vyšetřována 2,74 embrya v jednom IVF cyklu.

Všechna embrya byla vždy po biopsii (odběru buněk pro vyšetření) zamražena (vitrifikována) a transferována až v některém z dalších cyklů (KET).

Vždy bylo zavedeno pouze jedno embryo.

1. Celkové výsledky PGD/PGS vyšetření metodou aCGH

Z celkového počtu vyšetřovaných embryí, byl v 91,5 % případů získán výsledek, což je v souladu se špičkovou kvalitou práce akreditované laboratoře.

Z celkového počtu vyšetřovaných embryí – u 63 % embryí nebyly nalezeny žádné genetické abnormality (NAD – no abnormality detected), 37 % embryí bylo po vyšetření označeno jako geneticky abnormální (ABN – abnormal embryo) a tato embrya byla vyloučena z dalšího použití.

Graf: Procentuální zastoupení výsledků PGD/PGS vyšetření metodou aCGH: NAD (embryo, u něhož nebyly nalezeny genetické abnormality), ABN (geneticky abnormální embryo), UNK (embryo bez známého výsledku vyšetření)

2. Výsledky PGD/PGS vyšetření metodou aCGH – podle věku ženy

Průměrný věk pacientek, u kterých bylo v IVF cyklu provedeno PGD/PGS-aCGH vyšetření je 32 let. Jedná se vždy o embrya vzniklá z vlastních vajíček ženy (byly vyloučeny všechny cykly s použitím vajíček dárkyně).

Bylo prokázáno, že u starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních embryí ve srovnání s ženami mladšími – pro porovnání byly vytvořeny dvě skupiny – ženy do 35 let (průměrný věk v této skupině je 30 let), ženy 35 let a víc (průměrný věk v této skupině je 37,3 let).

Ve skupině mladších žen byly více než 2/3 embryí, která byla vyšetřována, bez nalezených genetických abnormalit (68,8 %), zatímco u žen starších bylo jako geneticky abnormální označeno po vyšetření téměř každé druhé embryo (44,4 %).

GrGraf: Porovnání výskytu embryí po PGD/PGS vyšetření metodou aCGH
bez nalezených genetických abnormalit (NAD) a embryí s nalezenými genetickými abnormalitami (ABN)
– rozdělení do dvou skupin podle věku ženy (do 35 let, 35 let a víc).

Ve 12 % IVF cyklů s  PGD/PGS vyšetřením metodou aCGH nebyl proveden embryotransfer, jelikož byla všechna vyšetřovaná embrya geneticky abnormální.

3. Úspěšnost IVF cyklů s PGD/PGS vyšetřením metodou aCGH – podle věku ženy

Největší skupinu (přes 81 %) cyklů s PGD/PGS vyšetřením metodou aCGH tvoří cykly, kde byl proveden pouze jeden embryotransfer (žena otěhotněla po prvním KET, do současné chvíle žena absolvovala jen jeden KET, případně bylo jen jedno embryo po vyšetření vhodné k použití).

Lze předpokládat, že kumulativní úspěšnost IVF cyklů s PGD/PGS vyšetřením metodou aCGH bude v budoucnu narůstat, jelikož je stále velké množství embryí vhodných k použití, která ještě nebyla transferována (momentálně jsou započítány všechny cykly, kde došlo alespoň k jednomu embryotransferu vyšetřeného embrya a je známý výsledek těhotenského testu).

Úspěšnost IVF cyklů s vyšetřenými embryi se výrazně neliší u žen mladších a žen starších (71 % vs 69 %). Bylo prokázáno, že rozdíl v úspěšnosti IVF cyklů podle věkových skupin žen je způsoben genetickými abnormalitami embryí – provedením PGD/PGS vyšetření metodou aCGH je věkový faktor eliminován.

Graf: Porovnání úspěšnosti IVF cyklů s PGD/PGS vyšetřením metodou aCGH
– rozdělení do dvou skupin podle věku ženy (do 35 let, 35 let a víc).

Dlouhodobé statistiky dokazují, že provádění PGD/PGS vyšetření a transfer embryí bez genetických abnormalit je naprosto zásadním průlomem v úspěšnosti IVF cyklů.

KONTAKTUJTE NÁS