aCGH

Technika DNA čipů (aCGH)
je molekulárně cytogenetická metoda, která umožňuje analyzovat celý genom v rámci PGD/PGS (všechny chromozomy embrya) v jediné analýze a odhalit tak početní nebo strukturní změny chromozomů.

DNA embrya je označena barevnými značkami a intenzita barvy těchto značek je pak srovnána s intenzitou barvy značek na kontrolní DNA. Poměr intenzit těchto barev je pak pomocí speciálního počítačového programu vyhodnocen a stanoven výsledek.

U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími – podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších 34 let je jako geneticky abnormální po PGD/PGS aCGH vyšetření označeno téměř každé druhé embryo (viz graf).

Jak se PGD/PGS-aCGH provádí?
PGD/PGS-aCGH je vázáno na umělé oplození (IVF).
Po odběru vajíček, jejich oplození a 5-6 denní kultivaci, je na vhodných embryích provedena biopsie (je odebráno několik buněk) – viz video na YouTube

Jelikož není technicky možné získat výsledek aCGH vyšetření po biopsii 5. nebo 6. den kultivace (do čerstvého transferu), jsou embrya po biopsii zamražena a odbioptované buňky jsou testovány technikou aCGH. Výsledky vyšetření jsou známy do 2-3 týdnů od biopsie. Jakmile budou výsledky k dispozici, budete o nich neprodleně informováni. V některém z dalších cyklů je pak proveden kryoembryotransfer embrya, u něhož nebyly po vyšetření prokázány genetické abnormality. Ostatní zdravá embrya zůstávají zamražena a tak uchována pro další použití v budoucnu.

Obr. Ukázka výsledků vyšetření embryí získaných využitím techniky aCGH.

Dlouhodobé statistiky dokazují, že transfer embryí bez genetických abnormalit je naprosto zásadním průlomem v úspěšnosti IVF cyklů. Neuchycení embrya nebo těhotenské ztráty jsou tedy velmi často způsobeny genetickými chybami u embrya.

video biopsie blastocysty v naší laboratoři ke shlédnutí zde

Metody PGD/PGS v Sanatoriu Helios dlouhodobě zvyšují úspěšnost více než o 30 % – šance na těhotenství je tedy až 75 % při jednom transferu jednoho vyšetřeného embrya.

Graf: Srovnání celkových výsledků a výsledků po PGS metodou aCGH

Vyšetření PGD/PGS jsou v současné době v Sanatoriu Helios zcela hrazena již čtyřmi zdravotními pojišťovnami – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201), Oborovou zdravotní pojišťovnou (207) a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205).

KONTAKTUJTE NÁS